Substansvärde 2009-07-31: 57 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 50 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 37 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf