Svolders substansvärde 2014-11-21: 102 SEK/aktie (exkl. utdelning om 2,25 SEK)

Svolders substansvärde steg med 2 SEK/aktie föregående vecka, justerat för utdelningen om 2,25 SEK/aktie som avskiljdes den 21 november 2014.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF PDF