SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-08-05: 158 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 150,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.


Release Release