SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-02-26: 128 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 112,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent


Release Release