Svolders substansvärde 2020-07-24: 137 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde varit oförändrat 0 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 129,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 145,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-07-24: 137 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-07-24: 137 SEK per aktie