Svolders delårsrapport I 2019/2020

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2019 (3 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 365 (-441) MSEK, motsvarande 14,20 (-17,20) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 12,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 131,30 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 11,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 119,40 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 8,1%
  • Utdelning om 55 MSEK, motsvarande 2,15 SEK per aktie, utbetalades under perioden
  • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,0%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Boule Diagnostics, Nordic Waterproofing och Beijer Electronics Group
– Negativa: ITAB Shop Concept

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: New Wave Group, Elanders och Nordic Waterproofing
– Minskat: Platzer Fastigheter och Saab

Senast offentliggjorda värden per den 6 december 2019
Substansvärdet var 132 SEK per aktie och aktiekursen 121,40 SEK


Del11920 Del11920