Svolders substansvärde 2021-04-23: 212 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 253,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 286,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 35 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-04-23: 212 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-04-23: 212 SEK per aktie