Svolders substansvärde ökade 2013 med 45 %, 8 procentenheter bättre än CSRX. Substansvärde  2014-01-03: 92 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med ytterligare 1 SEK/aktie under de två första handelsdagarna i januari 2014.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 82,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


PDF PDF