Svolders substansvärde 2013-05-03: 76 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 76 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


Release Release