Svolders substansvärde 2008-12-19

Svolders substansvärde minskade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 19 december var 37 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 43 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 47 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 28,30 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf