Svolders substansvärde 2019-12-20: 135 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 135 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 41 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 43 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 134,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades i nivå med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 210,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 56 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-12-20: 135 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-12-20: 135 SEK per aktie