Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har den 6 februari 2009 avyttrat 50 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 712 100 B-aktier, vilket utgör 9,9 procent av aktiekapitalet och 4,7 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.wkr0003.pdf wkr0003.pdf