Svolders substansvärde 2014-01-10: 94 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 89,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.


PDF PDF