Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 31 augusti 2012 sålt 100 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 900 000 B-aktier, vilket utgör 4,75 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release