SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-05-27: 143 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 131,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent


PDF PDF