Svolders substansvärde 2024-03-08: 55 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,45 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 93,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 69 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-03-08: 55 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-03-08: 55 SEK per aktie