Svolders substansvärde 2024-02-16: 54 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde varit oförändrat. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 83,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 53 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-02-16: 54 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-02-16: 54 SEK per aktie