Svolders substansvärde 2015-02-20: 114 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 100,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF PDF