Svolders substansvärde 2008-06-19

Svolders substansvärde var oförändrat 73 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde torsdagen den 19 juni var 73 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 är Svolders substansvärde oförändrat. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf