Svolders substansvärde 2019-07-26: 127 sek/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 127 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 30 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 125,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 154,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 22 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release