SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-06-08: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat  med 115 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 98,14 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 104,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release