Svolders substansvärde 2011-10-21: 61 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 61 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 28 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 17 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf