Svolders substansvärde 2007-10-12

Svolders substansvärde ökade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 12 oktober var 93 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 86,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0008.pdf wkr0008.pdf