Svolders substansvärde 2011-09-23: 57 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 25 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent


wkr0005.pdf wkr0005.pdf