Svolders substansvärde 2007-06-29

Svolders substansvärde var oförändrat med 98 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 29 juni var 98 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med torsdagen den 21 juni.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 87,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


wkr0066.pdf wkr0066.pdf