Svolders substansvärde 2023-02-03: 64 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 73,90 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 88,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 37 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-02-03: 64 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-02-03: 64 SEK per aktie