Svolders substansvärde 2021-10-29: 285 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 61 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 348,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 22 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 400,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 41 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-10-29: 285 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-10-29: 285 SEK per aktie