SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-10-28: 173 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 28 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 189,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 213,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 24 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release