Svolders substansvärde 2013-07-19: 79 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 79 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF PDF