Svolders substansvärde 2019-04-05: 119 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 116,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 124,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release