Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 19 maj 2009 avyttrat 619 143 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 2 828 696 B-aktier, vilket utgör 4,2 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf