SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2014/2015

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2014 (3 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 36,5 (94,4) MSEK, motsvarande 2,80 (7,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 1,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 91,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 3,6%.
– Utdelning om 28,8 MSEK, motsvarande 2,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet, Saab och Acando
-Negativa: SSAB, AGES Industri och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Gränges och SSAB
-Minskat: Meda

5 december 2014
Substansvärdet var 103 SEK/aktie och aktiekursen 91,50 SEK.


Hela rapporten Hela rapporten