Svolders substansvärde 2021-10-01: 259 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 10 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 46 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 21 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 270,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 350,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 35 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-10-01: 259 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-10-01: 259 SEK per aktie