Svolders substansvärde 2020-08-28: 143 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 141,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 149,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-08-28: 143 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-08-28: 143 SEK per aktie