Svolders delårsrapport 3 2021/2022

Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2022 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2021 – 31 maj 2022 (9 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 166 (987) MSEK, motsvarande 1,60 (9,60) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 2,8%, till 59,60 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 2,0%, till 62,96 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index sjönk 4,3%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: XANO Industri, New Wave Group, MilDef Group
– Negativa: Wästbygg Gruppen, Troax Group, Boule Diagnostics
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: New Wave Group
– Minskat: GARO, XANO Industri

Utfall delårsperioden (9 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -944 (2 181) MSEK, motsvarande -9,20 (21,30) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 13,4%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) sjönk 15,5%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index minskade 19,0%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 56 SEK per aktie och aktiekursen 57,07 SEK per den 10 juni 2022


Del32122 Del32122