Svolders niomånadersrapport

DELÅRSRAPPORT 3 1998 -1999 (1/9 1998 - 31/5 1999, 9 månader) Svolder AB (publ) är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier med börsvärden om ca 150 - 5.400 MSEK. Svolders A- och B- aktier noteras på Stockholms Fondbörs OTC-lista. * Svolders substansvärde per den 31 maj 1999 var 899 MSEK, motsvarande 140 SEK/aktie. Substans-värdet den 4 juni uppgick till 141 SEK/aktie. * Under rapportperioden (9 mån) ökade substans-värdet med 3,3%, inkl lämnad utdelning om 8,50 SEK/aktie. Bolagets jämförelseindex CSX steg under motsvarande period med 4,8%. * Bolagets B-aktie noterades på balansdagen till 134 SEK som senaste betalkurs, vilket ger ett totalt börs-värde om 858 MSEK. Börsvärdet, inklusive lämnad utdelning, sjönk under rapportperioden med 1,7%. Investmentbolagsrabatten var på balansdagen 5%. * Rapportperiodens resultat efter skatt var 24,6 (146,4)MSEK. Vinsten per aktie var därmed 3,84 (22,88) SEK. Realisationsvinster netto var 1,9 (138,7) MSEK. Portföljens marknadsvärde översteg bokfört värde med 50,7 (172) MSEK. * Aktiens totalavkastning (värdeförändring + utdelning)var under den senaste tolvmånadersperioden -6,2% och motsvarande substansvärdeförändring -9,4%. CSX sjönk, exklusive underliggande utdelningar, med 14,1%. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00340/bit0001.pdf Hela rapporten


bit0001.pdf bit0001.pdf