Svolder har avyttrat aktier i Bong AB

Svolder AB (publ) har per den 20 januari 2021 avyttrat aktier i Bong AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 10 238 681 aktier. Detta motsvarar 4,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bong AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat aktier i Bong AB Svolder har avyttrat aktier i Bong AB