SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-08-12: 162 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 162,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 0 procent.


PDF PDF