Institutioner investerar i AcadeMedia

Institutioner investerar i AcadeMedia Svolder har förvärvat 150.000 aktier i e-learning företaget AcadeMedia AB vilket representerar 5,8% av antalet aktier och 3,0% av rösterna. Ytterligare förvaltare har förvärvat 75.000 aktier. Säljare av aktierna är Traction som minskar sitt innehav med 210.000 aktier och därefter innehar 882.997 aktier representerande 34,0% av antalet aktier och 35,7% av rösterna i AcadeMedia. Traction, som är ett aktivt riskkapitalbolag, gör försäljningen för att åstadkomma en balanserad ägarstruktur i AcadeMedia. AcadeMedias VD Jörgen Bladh minskar sitt ägande med 15.000 aktier och innehar därefter, direkt och indirekt, 78.400 aktier motsvarande 3,0% av antalet aktier och 7,9% av rösterna. Försäljningen har skett för att amortera VD´s privata belåning av sin aktieinvestering i AcadeMedia. För mer information, kontakta Ulf Hedlundh, Svolder, tel 08 - 440 37 70 Jörgen Bladh, AcadeMedia, tel 08 - 671 09 70 Bengt Stillström, Traction, tel 08 - 506 289 00 AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på e-Learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bland annat landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och producerar utbildningssystem på främst intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är noterat på SBI-listan och har drygt 160 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00510/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf