Svolders substansvärde 2020-10-23: 152 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 162,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 187 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 23 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-10-23: 152 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-10-23: 152 SEK per aktie