Svolders substansvärde 2021-11-05: 294 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 9 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 66 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 33 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 350,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 418,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 42 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-11-05: 294 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-11-05: 294 SEK per aktie