SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-03-04: 132 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 114,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent


Release Release