Svolder: Flaggningsmeddelande Magnolia Bostad AB

Svolder AB (publ) har den 24 juni 2019 förvärvat 16 054 aktier i Magnolia Bostad AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 898 700 aktier. Detta motsvarar drygt 5,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Magnolia Bostad AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release