Svolders substansvärde 2007-09-07

Svolders substansvärde minskade med 2 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 7 september var 91 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 80,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.wkr0018.pdf wkr0018.pdf