Svolders substansvärde 2021-07-09: 235 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 10 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 33 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 24 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 268,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 352 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 50 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-07-09: 235 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-07-09: 235 SEK per aktie