Svolders substansvärde 2014-01-17: 96 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 88,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


Release Release