Svolders substansvärde 2020-05-29: 116 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 101,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 120,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-05-29: 116 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-05-29: 116 SEK per aktie