Svolders substansvärde 2013-12-13: 85 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 35 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 79,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


Release Release