Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i BTS Group AB med 157 300 B-aktier. Utlåningen har genomförts i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS Groups personal. Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i BTS Group AB av 292 700 B-aktier, motsvarande 5,0 procent av aktiekapitalet och 3,5 procent av rösterna i bolaget. Stockholm den 1 mars 2002 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00280/wkr0002.pdf


wkr0002.pdf wkr0002.pdf