Svolders substansvärde 2014-07-25: 106 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 97,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


PDF PDF